Lean Six Sigma

Een romantisch huwelijk tussen twee verschillende modellen. Gelijk een huwelijk zijn er twee verschillende mensen voor nodig om tot één geheel te komen. Zo is het ook met Lean Six Sigma, of 6 sigma lean; samen zijn ze compleet.


  Lean Manufacturing 

  Lean staat voor lean manufacturing en is een managementmethode om doorlooptijden te verkorten. Eenvoudig gezegd is Lean een methode om alle verspillingen, zoals wachttijden, tussenvoorraden, bewegingen, overproductie of transport uit een organisatie te verwijderen, zodat alleen de echte waarde toevoegende stappen overblijven.

  Six Sigma 

  Six sigma is een verbetermethode voor verbeterteams om problemen op te lossen. Een logisch stappenplan om de onderliggende oorzaken van problemen aan te pakken. Om het technisch te maken: Het doel van six sigma is de variatie in de output van processen te verminderen. Variatie die buiten de "upper en lower control limits" komt en buiten de klantspecificaties ligt, is onwenselijk en dient te worden verminderd, zodat de output wel binnen die grenzen komt te liggen. Statistisch gezegd: de Gauss curve willen we versmallen. Of populair gezegd: We willen geen verstoringen, geen afwijkingen.

  Lean Six Sigma 

  Samen ontstaat zo dus lean manufacturing six sigma, of kortweg: lean six sigma. Ze hebben met andere woorden gemeen, dat er volledig geredeneerd wordt vanuit de wensen, eisen en verwachtingen van de klant. De klant wil niet betalen voor verspillingen, ook niet voor producten die afwijken van de afgesproken specificaties. De klant wil ook niet betalen voor de extra gemaakte uren, die nodig waren om (intern) een fout te herstellen. De klant wil lage kosten, goede kwaliteit en een tijdige levering.

  Six sigma gaat over kwaliteitsverbetering, Lean manufacturing over tijdig leveren en als dat beide gebeurt en continu verbetert, dalen de kosten automatisch! De klant heeft voordeel en uw eigen organisatie ook. Het rendement verbetert en de concurrentiepositie wordt versterkt.

  Management Lean Six Sigma

  Op zichzelf dus eigenlijk twee geheel verschillende methoden, die ogenschijnlijk niets met elkaar gemeen hebben. De één gaat over het elimineren van verspillingen, de ander over het wegnemen van oorzaken van problemen. Echter, samen vormen ze wel een geheel. Alle afwijkingen, verstoringen, vertragingen en fouten, die in een organisatie kunnen voorkomen, zouden met één van beide methoden kunnen worden aangepakt.

  Beide zijn ook methoden, die op een degelijke manier in het managementsysteem geborgd dienen te worden. Het zijn eigenlijk een soort basisbeginselen, die je niet één keer een dagje toepast, maar die structureel onderdeel zijn van het dagelijks beheersen van processen.

  Voordat ze echter werken, is er heel wat te organiseren. Beide methoden bevatten allerlei technieken (analysetechnieken, meettechnieken, verbetertechnieken, etc.), die zowel door het management als door de medewerkers op een bepaalde manier dienen te worden beheerst.

  Opleiding en verankering zijn dus cruciaal om als organisatie met lean six sigma succesvol te zijn.

  Technieken Lean Six Sigma

  Het begint in beide gevallen met het begrijpen van de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze methoden. Vervolgens moeten managers en medewerkers allerlei technieken leren en deze ook vaardig zijn. Voor Lean zijn dat onder andere 5S, value stream mapping, kanban of planning o.b.v. pull doorstroming. Voor six sigma zijn dat onder andere het opstellen van histogrammen, verdelingen, pareto analyses, selectietechnieken, variatie-analyses, et cetera. Dit is samengevoegd in de lean six sigma training, ofwel lean six sigma green belt training.

  Het voert te ver al deze technieken hier te behandelen. Dat gebeurt wel in onze opleidingen. De boodschap is hier alleen maar, dat een deel van deze technieken uit beide modellen door medewerkers beheerst zou moeten worden. Niet alles natuurlijk, want een aantal technieken zijn speciaal voor de kwaliteitsmanager of de six sigma green belt, maar technieken als 5S, het lezen van regelkaarten, klantgericht denken, of het begrijpen wat faalkosten zijn, is een noodzakelijke randvoorwaarde voor iedere medewerker.

  Kortom, een prachtig huwelijk van twee systemen, waarmee een organisatie in staat zou moeten zijn het continu verbeteren van de organisatieprocessen (PDCA) praktisch te maken.

  Checklist Lean Six Sigma

  Om Lean Six Sigma toe te passen, moet aan een aantal randvoorwaarden zijn voldaan. Uw organisatie moet er wel klaar voor zijn. Wanneer is dat? Wanneer kan de toepassing van Six Sigma succesvol verlopen? Vraag via onderstaand contactformulier vrijblijvend de Lean Six Sigma checklist aan en bepaal of het mogelijk is om Lean Six Sigma in uw organisatie te implementeren.

  Wilt u meer weten over Lean Six Sigma of heeft u vragen over 6 sigma lean, vul hieronder dan uw gegevens in of bel ons 088 - 33 666 66.

  Contact: Six Sigma Lean
  Voornaam:*
  Achternaam:*
  Organisatie:*
  Functie:*
  Telefoonnummer:*
  E-mail adres:*
  Opmerkingen:

  Wilt u meer weten over de diensten die wij leveren? Vul hier uw gegevens in.